1. "Ang Pag-aalay ng Bato ng Remus sa Pulang Buwan" #lunchbreakEdit #filtermania2 #aliensky #whenboredomstrikes (Taken with Instagram)

    "Ang Pag-aalay ng Bato ng Remus sa Pulang Buwan" #lunchbreakEdit #filtermania2 #aliensky #whenboredomstrikes (Taken with Instagram)

    2 years ago  /  0 notes